Välkommen till Spaden

Välkommen till Spaden, ett väletablerat föräldrakooperativ i hjärtat av Stora Essingen.

Spaden är en plats där lärande, gemenskap, glädje och fantasi möts. Vi är en liten förskola med tre avdelningar i fina lokaler med egen gård och närhet till skog och vatten. Vi drivs av engagerade föräldrar som tillsammans med utbildade pedagoger och en egen kock erbjuder en verksamhet av hög kvalitet.

På våra tre avdelningar har vi plats för 36 barn och 9 pedagoger. På Krokodilen går våra yngsta barn 1-3 år, och för de större barnen har vi Gröna Draken och Rosa Draken.  Vi har ett tätt samarbete mellan avdelningarna och barnen leker tillsammans på vår gård.

Som pedagoger är vi medforskande och upptäcker och undersöker världen tillsammans med barnen. I denna process låter vi barnens intressen och kompetenser utgöra grunden för vår planering. För att uppmuntra till en mångfald av språk vill vi ge barnen tillgång till olika estetiska uttryckssätt såsom dans, musik, drama och olika former av skapande.

För oss är det viktigt att se det enskilda barnet och att varje barn får uppleva sig vara en tillgång för gruppen. Vi vill också verka för ett klimat där barn stöttar och hjälper varandra och där deras olikheter respekteras och ses som en styrka för både individen och gruppen. Spadens värdeord ”Fantasi” ska genomsyra både planering och genomförande av aktiviteter och undervisning i verksamheten.

Den pedagogiska miljön är viktig för oss på Spaden och den är i ständig rörelse för att inspirera till lek och lärande utifrån de intressen barnen visar. Vi ser utevistelsen som en viktig del av dagen – i uteleken utvecklar barnen sin motorik och i mötet med naturen kan vi medvetandegöra vikten av respekt för allt som växer.

Hos oss får du som föräldrar möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag och utveckling, vilket ger en trygg och personlig förskola där vi känner varandra och tar gemensamt ansvar. Eftersom föräldrarna står bakom driften av förskolan så krävs det en viss arbetsinsats av dig som förälder.

 

Vi erbjuder:

  • En förskola som är utvecklande, trygg, rolig och föränderlig.
  • Mycket utevistelse.
  • Egen kock som lagar mat från grunden.
  • Hög kompetens bland pedagogerna.
  • Inflytande, samhörighet och delaktighet.

 

Hitta till Spaden

 

Kontakta oss här ≫