LIVET LEKER!

Välkommen till Spaden - en förskola där barnen får ta plats och synas. Vi vill vi ge barnen möjlighet att lära för livet och få nya erfarenheter och kunskaper. På Spaden vistas 34 barn i åldrarna 1-5 år tillsammans med fyra förskollärare och tre barnskötare. Barnens skaparkraft och lust till lärande står i centrum tillsammans med trygga rutiner.