Spadens verksamhet

På Spaden vistas 34 barn i åldrarna 1-5 år tillsammans med fyra förskollärare och tre barnskötare. Vi har tre avdelningar: Krokodilen där 13 barn mellan 1-3 år går, Gröna Draken där vi idag har 11 barn i åldrarna 3-4 år och Rosa Draken med 10 barn i 5-årsåldern. Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna med en gemensam pedagogik och barnen leker och utforskar också tillsammans på vår gård. Utevistelse är något vi prioriterar och när vädret tillåter så är vi ofta ute både på förmiddagen och eftermiddagen.

 

Skaparkraft och lust till lärande

Den pedagogiska miljön är viktig för oss på Spaden. Vi vill att förskolan ska locka till utforskande, experimenterande, lek och gemensam upptäckarglädje. Hos oss erbjuds barnen skapande i olika former, konstruktion med hjälp av både färdigt material och återbruksmaterial, teknikprylar att undersöka, tyger, sjalar och kläder att klä ut sig i och mycket mer. Vi uppmuntrar till sång, dans och rörelse och bjuder in till dans och rörelse till musik från olika delar av världen.

Vår verksamhet utgår självklart från det uppdrag som är formulerat i Läroplanen för förskolan och  vår värdegrund bygger på alla människors lika värde – oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

 

Delaktighet och ansvar

Hos oss får du som förälder möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag och utveckling, vilket ger en trygg och personlig förskola där vi känner varandra och tar gemensamt ansvar. Eftersom föräldrarna står bakom driften av förskolan så krävs det en viss arbetsinsats av dig som förälder.

 

Vi erbjuder:

  • En förskola som är utvecklande, trygg, rolig och föränderlig.
  • Mycket utevistelse
  • Egen kock som lagar mat från grunden.
  • Hög kompetens bland pedagoger.
  • Inflytande, samhörighet och delaktighet.

 

Våra öppettider är 7:30 – 17:00.

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 06.30 – 18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Mer om öppettider finns beskrivet i stadens riktlinjer för fristående förskola. Här hittar ni även information om Stockholm stads ramtider för köregler.

 

Kontakta oss för mer information

Förskolechef: Lisa Sjömilla
Epost: forestandare@spaden.se

Huvudnummer: 08-657 94 36
Telefon Krokodilen: 076-347 63 12
Telefon Gröna Draken: 076-348 93 08
Telefon Rosa Draken: 073-514 05 78