Avgifter och öppettider

Avgifter
Föräldrakooperativet Spaden följer Stockholms stads avgift tariff för förskoleverksamhet, dvs. maxtaxan.

Öppettider

Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp och innebär att förskolan är en heltidsförskola som följer Stockholms stads regler för öppettider om att kunna erbjuda förskoleplats helgfri vardag mellan kl. 06.30–18.30, undantaget julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Utifrån de behov som nu föreligger bland föräldrarna har förskolan för närvarande öppet mellan 07.30 och 17.00. Detta möjliggör för Spaden att hålla en hög personaltäthet under öppettiderna.

För att möjliggöra hög personaltäthet med en liten personalgrupp så har förskolan stängt tre veckor under sommaren och under fyra planeringsdagar per år (två per termin).  Spaden följer Stockholms stads regelverk för att möta föräldrarnas omsorgsbehov. Förskolechefen i samråd med styrelsen är ansvarig för att se till att de familjer som har omsorgsbehov de dagar som Spaden planerat stängt får sina behov mötta.