Avgifter och öppettider

Avgifter
Föräldrakooperativet Spaden följer Stockholms stads avgift tariff för förskoleverksamhet, dvs Maxtaxan.

Öppettider
Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp och innebär att förskolan är en heltidsförskola som följer Stockholms stads regler för öppettider om att kunna erbjuda förskoleplats helgfri vardag mellan kl. 06.30 – 18.30. Undantaget Julafton, Midsommarafton och Nyårsafton.

Utifrån de behov som nu föreligger bland föräldrarna har förskolan för närvarande öppet mellan 07.30 – 17.00. Detta möjliggör för Spaden att hålla en hög personaltäthet under öppettiderna.

Eftersom förskolan har en liten personalgrupp har förskolan oftast stängt ca 3 veckor på sommaren för att personalens semestrar skall gå ihop. Vi har också stängt under 4 planeringsdagar per år (2 per termin).  Spaden följer Stockholms stads regelverk för att möta föräldrarnas omsorgsbehov. Förskolechefen i samråd med styrelsen är ansvarig för att se till att de familjer som har omsorgsbehov de dagar som Spaden planerat stängt får sina behov mötta.