Avgifter och öppettider

Avgifter
Föräldrakooperativet Spaden följer Stockholms stads avgift tariff för förskoleverksamhet, dvs Maxtaxan.

Öppettider
Öppettiderna på förskolan styrs av familjernas behov. Behoven följs kontinuerligt upp och innebär att förskolan är en heltidsförskola som följer Stockholms stads regler för öppettider om att kunna erbjuda förskoleplats mellan kl. 06.30 – 18.30

Utifrån de behov som nu föreligger bland föräldrarna har förskolan för närvarande öppet mellan 07.30 – 17.00

Eftersom förskolan har en liten personalgrupp har förskolan oftast stängt ca 3 veckor på sommaren för att personalens semestrar skall gå ihop. Vi har också stängt under 4 planeringsdagar per år (2 per termin). Vilka veckor och dagar som förskolan håller stängt bestäms av förskolechefen i samråd med styrelsen för att säkerställa att det ska fungera för så många som möjligt.