Köregler

På Föräldrakooperativet Spaden hanterar vi vår kö enligt Stockholms Stads regler. Det betyder att du söker till oss via Stockholms stads hemsida www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/