Köregler

På Föräldrakooperativet Spaden hanterar vi vår kö enligt Stockholms Stads regler för fristående förskola. Det betyder att du söker till oss via Stockholms stads hemsida: www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/