Köregler

Föräldrakooperativet Spaden följer Stockholms stads regelverk för fristående förskolor. Intagning av barn till föreningens förskola sker efter ansökan på Stockholm Stads hemsida: www.stockholm.se/ForskolaSkola/Forskola/

Följande urvalsgrunder tillämpas:

  • Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan
  • Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placeringen, d.v.s. äldre barn går före yngre.