Att vara medlem och stadgar

Att vara medlem i föräldrakooperativet Spaden är ett engagerande och meningsfullt val. Det innebär att vara aktivt involverad i ditt barns vardag och samtidigt vara en del av en gemenskap där familjer tillsammans driver förskolan som en ekonomisk förening. I ett föräldrakooperativ är huvudmannen styrelsen, som ansvarar för ekonomin och fattar övergripande strategiska beslut för verksamheten och stöttar rektorn. Rektorn tillsammans med personalen ansvar för den pedagogiska verksamheten och den dagliga driften av Spaden.

Ett föräldrakooperativ medför ett visst ansvar och engagemang från dig som förälder, men ger mycket tillbaka. Du får inblick i och inflytande över ditt barns vardag och en närmare relation till personal, barn och andra föräldrar på Spaden. Du kan engagera dig i föräldrakooperativet på olika sätt. I styrelsen får du möjlighet att vara med och fatta viktiga inriktningsbeslut för förskolan. I fixargruppen kan du delta i praktiska projekt som att bygga lekutrustning och ordna gården på våren. I jourgruppen kan du kan stötta pedagogerna genom att hoppa in vid behov, antingen i köket eller i barngruppen. Det finns även andra ansvarsområden, såsom att vara IT-ansvarig eller revisor. Dessutom finns möjlighet att engagera sig i matrådet och andra viktiga delar av förskolans gemenskap.

Eftersom Spaden är ett föräldrakooperativ där alla familjer ingår som medlemmar, förväntas deltagande på de två medlemsmöten per år som styrelsen kallar till. Under dessa möten diskuterar föräldrarna gemensamt utvecklingen av Spaden. Årsmöte hålls i samband med vårterminens medlemsmöte.

 

Årsmöte

Kallelse till årsstämma 16 april 2024 (pdf)

Förskolans stadgar