Att vara medlem och stadgar

Att vara förälder på Spaden innebär ett engagemang som ger en möjlighet att vara delaktig i ditt barns vardag. Alla föräldrar ansvarar tillsammans för kooperativet, dvs. vi sköter ekonomi och förvaltning av lokaler. Vi är även arbetsgivare med personalansvar.

Personalen ansvarar för den pedagogiska verksamheten.

Totalt förväntas en person från varje familj delta i jourarbete vid upp till 5 tillfällen per läsår. Det finns även möjlighet att engagera sig i fixargrupp, matråd, och IT-ansvar på förskolan.

Samtliga medlemmar på Spaden ska helst sitta i styrelsen minst ett år per inskrivet barn. Styrelsen sammanträder vanligtvis var sjätte vecka.

Eftersom Spaden är ett föräldrakooperativ där alla familjer ingår som medlemmar, förväntas deltagande på de två medlemsmöten per år som styrelsen kallar till. Under dessa möten diskuterar föräldrarna gemensamt utvecklingen av Spaden. Årsmöte hålls i samband med vårterminens medlemsmöte.

Förskolans stadgar