Spadens sjukdomspolicy

 • Feber:
  Barnet ska vara HELT feberfritt i ett dygn innan det kommer tillbaka till förskolan.
 • Förkylning:
  Förkylning orsakas i regel av virus och smittar innan symptomen bryter ut, varför det inte går att förhindra att denna typ av smitta sprids i en barngrupp. Allmäntillståndet är avgörande för om barnet kan vara i förskolan. Barnet ska orka delta i förskolans aktiviteter.
 • Halsfluss och liknande:
  Minst tre dagars behandling med antibiotika innan barnet kommer tillbaka, för att garanterat vara smittfri. Man bör ha eventuella syskon hemma om den ena är sjuk.
 • Kräkning och diarré:
  Vid maginfluensa rekommenderar smittskyddsläkaren i Stockholm 48 timmar hemma efter sista kräkning/diarré pga fortsatt smittorisk. Barnet ska ha normal avföring, ha återfått aptiten samt klara av att äta och behålla maten. Eventuella syskon stannar hemma.
 • Svinkoppor:
  Barnet kan komma tillbaka till förskolan när utslagen torkat in (efter behandling med ordinerad salva), alternativt i enlighet med vårdcentralens rekommendationer.
 • Ögoninfektion:
  Barns ögon som är så kladdiga att de behöver tvättas ur ska vara hemma. Stanna hemma tills symptomen upphört.
 • Springmask:
  Samtliga i familjen bör behandlas. Efter avslutad behandling får barnet komma tillbaka till förskolan. Informera oss!
 • Huvudlöss:
  Endast de som drabbas behöver behandlas. Efter avslutad behandling får barnet komma tillbaka. Informera oss!
 • Vattkoppor:  
  Barnet ska vara hemma till dess att alla koppor torkat ut och barnet är feberfritt
 • Mediciner:  
  Mediciner ges inte på förskolan t.ex. penicillin. Undantag kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes eller astma. Pedagoger medicinerar efter genomgången instruktion eller utbildning.