Kontaktuppgifter och klagomålshantering

Kontaktuppgifter

Föräldrakooperativet Spaden
Essinge kyrkväg 11B
112 65 Stockholm

Rektor Eva Stööp
forestandare@spaden.se
Tel: 08-657 94 36

Ordförande: Alexander Sjögren
alex.ph.sjogren@gmail.com

Webbansvarig: Jonathan Svensson
webbansvarig@spaden.se

 

Rutiner för synpunkts- och klagomålshantering på Föräldrakooperativet Spaden

Enligt skollagen 4 kap 8§ ska huvudmannen för verksamheten ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot förskolan.

Inom föräldrakooperativet Spaden ser vi klagomål som ett tillfälle för dialog med syfte att förbättra verksamheten och en del av vårt löpande kvalitetsarbete.

Nedan följer rutiner som gäller för att klagomålshantering på Föräldrakooperativet Spaden.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om du har synpunkter eller klagomål på förskolans verksamhet som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, så uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör t.ex. ditt barns pedagoger på förskolan alternativt rektorn.

Skulle du fortfarande vara missnöjd efter det gör du ett skriftligt klagomål på avsedda digitala kommunikationskanaler enligt ovan eller via vanlig post.

Vi behöver dina kontaktuppgifter, kortfattad information om klagomålets art eller dina synpunkter och att du skriver under med fullständigt namn samt ort och datum.

Du kan även vara anonym med dina klagomål / synpunkter men då kan ingen direkt återkoppling göras. Återkoppling i dessa fall sker då enbart genom styrelsens protokoll.

Skriftliga klagomål delges alltid huvudmannen, i detta fallet styrelsen för Föräldrakooperativet Spaden.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?
Inom 14 dagar ska förskolechef och/eller styrelse ge svar på klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behövs mer än 14 dagar meddelas orsaken till fördröjning.

Vad händer med klagomål?
Huvudman (styrelsen) ansvarar tillsammans med förskolechefen att alla klagomål och synpunkter utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till styrelsen och klagomålets art samt vilka åtgärder som vidtagits.